Rasofi Oy logo

Selvitykset ja tutkimukset

Tarvisetko - Me autamme!

Markkinaselvitykset

Selvitämme markkinan kokoa ja ostovoimaa, potentiaalisia myyntikanavia ja mahdollisia myynnin esteitä (esim. vientikaupassa) sekä kilpailutilannetta. Tutkimuksen avulla tiedät mihin kanaviin yrityksesi kannattaa keskittyä ja osaat arvioida tuotteen tai palvelun myyntipotentiaalia.

Markkinointitutkimukset

Tutkimme mitä medioita ja kanavia kohderyhmääsi kuuluvat käyttävät ja mikä ohjaa heidän ostokäyttäytymistään. Mittaamme bränditunnettuutta tai selvitämme ostopäätöksen taustalla vaikuttavia motiiveja ja asenteita. Tutkimuksella on mahdollista esimerkiksi löytää uusia potentiaalisia segmenttejä ja kilpailu/erottautumistekijöitä tuotekehityksen tueksi.

Asiakastutkimukset

Olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyys on elintärkeä mittari yritykselle kuin yritykselle. Suunnittelemme säännöllisin väliajoin toteutettavan tutkimuksen, toteutamme sen ja analysoimme tulokset. Annamme suosituksia liiketoiminnan kehittämiseksi havaintojen pohjalta.